Inlägg av Johnny Westling

Välkommen till BLANKA Varberg Choir Festival!!!

  Körsång är en stor folkrörelse – inte minst i Halland – med många tusen aktiva körsångare. Utöver det har vi orkestrar, musiker, solister och en mycket intresserad publik! Hand i hand med 100-årsjubileet av fredskongressen i Varberg 1915 bjuder vi för första gången in till Varberg Choir Festival – med Anders Berglund som dirigent, […]