2020-11-16

Eftersom vi pausat körfestivalen till den 27-28 maj 2022 ber vi, enligt novembers nyhetsbrev, de körsångare som loggat in på We are Voice app att på eget ansvar avsluta sitt abonnemang. Vi återkommer med info inför 2022 års festival.

BLANKA och We are Voice/2020-09-30

Vi har kommit överens med We are Voice om att appen fortsatt är öppen under hela hösten och fram till och med körfestivalen 2021. Så……………det är bara att öva och sjunga på av hjärtans lust!

Om WAV och BLANKA/ 2020-04-09

Vännerna på We Are Voice är med oss när vi nu flyttat BLANKA-festivalen till nästa år.

Så här kommer det att fungera:

  • Som en bonus är appen fortsatt öppen för alla BLANKA-sångare över sommaren.
  • Under hösten pausas vårt avtal med WAV och det ger inte längre tillgång till appen.
  • Intresserade körer, som vill använda WAV-appen för sina höst- och julverksamheter, kommer att få ett bra erbjudande om detta från We Are Voice.
  • På vårkanten, i god tid före festivalen, startar så det pausade BLANKA-avtalet igen och appen kommer att vara öppen så att vi alla kan träna av hjärtats lust inför en fantastisk festival i maj 2021!

Håll ut! En vacker dag sjunger vi tillsammans igen!

Noter och ljudfiler till festivalen

Eftersom vi pga Corona-pandemin inte kommer att ha någon körfestival 2020 kan detaljer i följande information komma att justeras något inför körfestivalen 2022, men …

BLANKA Varberg Choir Festival samarbetar även inför 2022 års festival med företaget ”We Are Voice”. Samarbetet innebär att vi fått hjälp med att distribuera noter och inspelade stämmor.

Denna tjänst innebär att du som körsångare kan se, följa och lyssna till dels din egen stämma, dels hela stycket med alla stämmor.

Du får tillgång till detta tre månader före festivalen år 2021 genom att ladda ner appen ”We Are Voice” till din smartphone eller surfplatta.

För dig som körsångare innebär det att du har en fantastisk möjlighet att själv öva och förbereda dig vid fler tillfällen än på körövningarna.

Appen innebär också att enskilda körsångare som inte kan delta med sin kör, nu också får möjlighet att sjunga med i den stora konsertkören i sin egen stämma (läs mer om detta under rubriken ”Popup-Kören”).

Vi har även distribuerat pappersnoter till alla körer.

Så här får du tillgång till Appen ”We Are Voice” och BLANKArepertoaren:

Om du med i en anmäld kör: När din kör har anmält sig och betalt anmälningsavgiften, skickar vi information till körens kontaktperson, med en utförlig beskrivning av hur man laddar ner, loggar in och sedan använder appen. Det finns också instruktiva guider som man kan ladda ner. Du kan redan nu läsa vidare på länken https://wearevoice.se/sv/guider.

Om du är anmäld till ”Popup-kören”: När du anmält dig och betalat avgiften, skickas en utförlig beskrivning av hur man laddar ner, loggar in och sedan använder appen. Det finns också instruktiva guider som man kan ladda ner. Du kan redan nu läsa vidare på länken https://wearevoice.se/sv/guider.