Fotograf Stig-Magnus Thorsén

Konserten Sparbankshallen

Generalrepetitionen inför konserten i Sparbankshallen

Körer

4-ton

Frillekören

Manskören

Varbergs Kammarkör

Birgittakören

Con Spirit

Helsingborgs Motettkör

Konsert torget 26/5

Löftadalens Gospelkör

Prova påkör

St Nicolai Motettkör

Oskar Fredriks Vocalis

Kärra Nån

Goda Hopp

Bäckebol Vocalis

Kören CAT

Cantorums manskör

Concentus

Carolikören