2022-03-10

Träna din stämma med We Are Voice

BLANKA Varberg Choir Festival samarbetar inför 2022 års festival med företaget ”We Are Voice”. Samarbetet innebär att vi fått hjälp med att distribuera noter och får tillgång till en väldigt bra tjänst för enskild övning.

Denna tjänst innebär att du som körsångare kan se, följa och lyssna till dels din egen stämma, dels hela stycket med alla stämmor.

Smart telefon, platta och dator

Du får tillgång till detta genom att ladda ner appen ”We Are Voice” till din smartphone eller surfplatta.

Du kan, sedan du har registrerat dig, också använda We Are Voice på en dator. (https://web.wearevoice.se)

För dig som körsångare innebär det att du har en fantastisk möjlighet att själv öva och förbereda dig vid fler tillfällen än på körövningarna.

Appen innebär också att enskilda körsångare, som inte kan delta med sin kör, nu också får möjlighet att sjunga med i den stora konsertkören i sin egen stämma i Blanka-festivalens Popup-kör.

I appen har du full tillgång till festivalens repertoar. Det ingår i anmälningsavgiften. Om du och din kör vill ha tillgång till hela den omfattande låtkatalogen med över 3 500 låtar i We Are Voice så erbjuds du 30 procents rabatt på Gruppaketet i 9 månader (Sista dag att lösa in koden är den 30 juni 2022).

Skapa din egen grupp i We Are Voice, teckna Gruppaketet med rabattkoden BLANKA2022 och bjud in dina medlemmar.

Nytt i Gruppaketet är att alla i gruppen får abonnemanget Premium vilket ger tillgång till all musik och alla funktioner! Mer information finner du på wearevoice.se.

Instruktioner i nothäftet

Många har redan börjat använda appen och kan bara fortsätta med det. Vi har tillgång till den fram till festivalen,

Du som ännu inte har registrerat dig och loggat in:

Vi har distribuerat ett häfte med pappersnoter till alla anmälda körer. I nothäftet finns en utförlig beskrivning på hur du gör för att ladda ner och logga in i festivalens grupp i We Are Voice-tjänsten. Där finns också den kod du behöver för att logga in.

Lycka till!